Wij werken o.a. de volgende vloeren af:

- Bedrijfshallen

- Bedrijfsverzamelgebouwen

- Woonvloeren

- Hellingsbanen

- Anti-slip vloeren

- Parkeergarages

- Bruggen / Viaducten

- Druklagen

- Kassenbouw

- Eb en vloed vloeren

- Betonpaden

- Erf / Tuin verharding